Harlinger apotheken

Zorgsoftware

Geplaatst op

Zo ondersteunen softwareoplossingen voor de zorg de medische praktijk bij het verlenen van individuele patiëntenzorg.

Bedrijven en instellingen in elke branche kunnen baat hebben bij het gebruik van geschikte bedrijfssoftware. Hiervoor moet er echter voor worden gezorgd dat het gebruikte systeem ook is afgestemd op de eisen van de betreffende branche. Elke branche wordt immers gekenmerkt door individuele processen die door een passende softwareoplossing in kaart gebracht moeten worden. Ook in de zorg is dit het geval. Hieronder gaan we daarom graag in op de belangrijkste eigenschappen van software voor de zorg. Er moet echter worden benadrukt dat dit slechts een overzicht is. Er wordt op geen enkel moment aanspraak gemaakt op volledigheid of actualiteit

Zorgsoftware

De zorg is een veeleisende sector. Hier worden gevoelige patiëntgegevens beheerd die koste wat kost moeten worden beschermd. Tegelijkertijd is hier een hoge mate van empathie vereist, meer nog dan in andere sectoren. Daarnaast wordt het dagelijkse werk in medische voorzieningen vooral gekenmerkt door hectiek en tijdgebrek. Zelfs een kleine vertraging in de ochtend kan leiden tot verdere aanzienlijke vertragingen en lange wachttijden later op de dag. Software voor de gezondheidszorg kan organisaties helpen de administratieve werklast te verminderen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Zo hebben medewerkers extra capaciteiten om meer doelgerichte taken op zich te nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meer persoonlijke patiëntenzorg.

Het digitale patiëntendossier

Het digitale patiëntendossier is een belangrijk hulpmiddel in de zorg. Een medisch dossier bevat alle belangrijke informatie over een patiënt en zijn medische geschiedenis die medische professionals nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen en hun beroep ten volle uit te oefenen. Patiëntendossiers kunnen in principe ook analoog worden bijgehouden. Het probleem hier is echter de administratieve inspanning. Enerzijds bemoeilijkt de analoge administratie het efficiënt uitwisselen van gegevens en informatie van instelling tot instelling. Het kan ertoe leiden dat verschillende instellingen verschillende informatie hebben. Tegelijkertijd maakt analoge administratie het moeilijk om belangrijke informatie snel terug te vinden. Daarom wordt het gebruik van het digitale patiëntendossier aanbevolen. Dankzij marketing automation kan dit worden geïntegreerd in praktijksoftware zodat medewerkers gebruik kunnen maken van een centraal systeem.

Het afsprakenbeheer

Afsprakenbeheer is een van de belangrijkste administratieve taken in de zorg. Hierdoor is een optimale benutting gegarandeerd. Dit voorkomt ook vermijdbare lange wachttijden. Dit zorgt er weer voor dat ongenoegen bij patiënten wordt voorkomen. Een betere patiënttevredenheid leidt op zijn beurt tot een hogere patiëntloyaliteit. Daarom zou een centraal, digitaal afsprakenbeheer een integraal onderdeel moeten zijn van elke praktijksoftware. Zo kunnen alle medewerkers met dezelfde gegevens in hetzelfde systeem werken. Discrepanties en organisatorische uitdagingen worden zo zoveel mogelijk beperkt.

Hoe zit het met gegevensbescherming?

Zoals eerder vermeld, worden op medisch gebied zeer gevoelige persoonsgegevens verwerkt, die koste wat kost moeten worden beschermd. Ook voor de zorg zijn daarom aparte softwareoplossingen nodig. Aanbieders van deze systemen zijn op de hoogte van de hoge eisen op het gebied van gegevensbescherming in deze branche. Uw systemen beschikken al over alle belangrijke randvoorwaarden om de daarin beheerde gegevens in gestandaardiseerde vorm te beschermen. De zoektocht naar een geschikt systeem moet daarom altijd beginnen met branchespecifieke systemen.

Conclusie: Vind de juiste zorgsoftware

Het wordt duidelijk dat elke branche eigen eisen heeft aan geschikte bedrijfssoftware. Ook in de zorgsector zijn er speciale oplossingen die voldoen aan de individuele eisen van deze branche. Bij het zoeken naar een geschikt systeem zoals Simplicate is het raadzaam om eerst intensief aan de slag te gaan met de doelen die met de introductie van software bereikt moeten worden. Hieruit kunnen vervolgens concrete eisen worden afgeleid, die in de vorm van een specificatie kunnen worden vastgelegd. Later in het softwareproject dienen de specificaties als een belangrijke basis om te beslissen of een project bij een bepaalde aanbieder kan worden uitgevoerd of niet.

Gerelateerde berichten

Houtgeuren zijn populair en dit is waarom

Houtachtige geuren staan bekend om hun diepe, rijke aroma’s die zowel kalmerend als aards zijn. Etherische oliën van bomen worden veel...

Lees meer

Over ons

Bij Harlingerapotheken.nl staan we klaar om jouw gezondheid en welzijn te ondersteunen. Ons toegewijde team van bloggers biedt interessante content op dit gebied. We streven ernaar om jou de beste service te bieden, elke keer weer. Welkom bij Harlingerapotheken.nl!

Contactgegevens

Via info @harlingerapotheken.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden